Συνένωση δήμων

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 ο πρώην Δήμος Αρκαλοχωρίου μαζί με τους πρώην Δήμους Καστελλίου και Θραψανού του Νομού Ηρακλείου ενοποιήθηκαν και αποτελούν το νέο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, όπως προβλέπει ο Ν. 3852/2010.
Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη νέα διαδικτυακή Πύλη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.